Bütün HTML Kodları

Merhaba arkadaşlar.Bügün sizlere html kodlarını ve ne anlama geldiğini paylaşıcam.HTML hakkında hiç bilgisi olmayan biri  bile bu yazı ile HTML'nin ana kodlarını öğrenebilir.Neyse fazla uzatmadan kodları veriyim.İyi bloglamalar :)
<!DOCTYPE> Dosya türünü belirtme kodu.

<a> Bağlantı verme kodu

<abbr> Kısaltma kodu.

<acronym> Kısaltmaya açıklama verme kodu.

<address> Adresi verme kodu

<area> Resime alan belirtme kodu

<b> Kalın yazma kodu

<base> Tüm bağlantılara ana yol bildirme kodu

<bdo> Yazı yönünü bildirme kodu

<big> Büyük yazma kodu

<blockquote> Alıntı yapma kodu

<body> İçerik için başlangıç belirtme kodu

<br> Satır atlama kodu.

<button> Buton ekleme kodu

<caption> Tablo başlığı belirtme kodu

<center> Hizayı ortalama kodu

<cite> Alın yapma kodu.

<code> Kod belirtme kodu

<col> Tablo sütunu belirtme kodu

<colgroup> Tablo grubu belirleme kodu

<dd> Açıklama ekleme kodu

<del> Üstü çizili yazı yazma kodu

<div> Dosya yolu belirtme kodu

<dfn> Terim açıklama kodu

<dl> Terim listesi kodu

<em> Vurgulu yazma kodu

<form> Form ekleme kodu

<frame> Pencere ekleme kodu

<h1> - <h6> büyükten küçüğe doğru büyüklük belirtme kodu

<head> Üst kısım açıklama kodu

<hr> Yatay çizgi çekme kodu

<html> Html başlama kodu

<i> Sağa yatık yazma kodu

<img> Resim ekleme kodu

<input> Forma nesne ekleme kodu

<ins> Vurgu yapma kodu

<li> Listeleme kodu

<link> Bağlantı verme kodu

<noscript> Script desteği olmadan yazılan yazı

<object> Obje ekleme kodu

<p>Paragraf ekleme kodu

<param> Parametreli yazma kodu

<script> Script ekleme kodu

<select> Seçim yapma kodu

<small> Küçük yazma kodu

<span> Tanımlama ekleme kodu

<strong>Vurgu yapmak.Var

<style> Still belirleme kodu

<sub> Normalde aşağı yazma kodu

<sup> Normalden üste yazma kodu

<title> Başlık ekleme kodu

<ul> Madde işaretli liste ekleme kodu
İçerik için başlangıç belirtme kodu
Satır atlama kodu.